Matematički institut SANU organizuje IT prekvalifikacije u saradnji sa:

Obuka polaznika za programski jezik Java obuhvata 250 časova, nakon čega sledi 40 časova obuke mekih veština. Obuka se završava sa 120 sati prakse.

Proces selekcije kandidata obuhvata onlajn test logičkog rezonovanja i kompjuterske pismenosti nakon čega će biti izabrano 60 najboljih kandidata.

Testiranje kandidata biće izvršeno tokom avgusta, dok će obuka krenuti početkom septembra.

Obuku vode profesori i asistenti sa dugogodišnjim iskustvom iz oblasti kompjuterskih nauka koji su autori više desetina naučnih radova objavljenih u svetski priznatim naučnim časopisima.

O nama

Matematički institut Srpske akademije nauka i umetnosti (SANU) osnovan je 1946. godine kao prvi institut pri SANU. Matematički institut SANU je naučni institut koji se bavi naučnim istraživanjima u oblasti matematike, mehanike i kompjuterskih nauka. Za institut od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju proglašen je 2021. godine.

Trenutno Matematički institut SANU čine tri naučno-istraživačka odeljenja – Departman za matematiku, Departman za mehaniku i Departman za računarstvo i primenjenu matematiku. Pored istraživača u Beogradu, Institut ima stalno zaposlene u Novom Sadu i Nišu, kao i veliki broj spoljnih saradnika u svim univerzitetskim centrima u Srbiji. Institut sarađuje sa mnogim domaćim i stranim institucijama kroz učešće u domaćim i međunarodnim projektima.

Misija Matematičkog instituta je da:

 • unapredi naučno-istraživački rad u oblasti matematike, mehanike i kompjuterskih nauka;
 • mobiliše resurse, nudeći istraživačku infrastrukturu i poboljšavajući komunikacije između grupa sa sličnim naučnim interesima;
 • otkriva načine i sredstva za primenu naučnih rezultata;
 • rešava probleme koje postavlja nauka i industrija;
 • organizuje sve vrste naučnih i stručnih obuka, pored ostalog, i doktorskih studija;
 • organizuje međunarodnu saradnju i pruža podršku učešću na domaćim i međunarodnim naučnim konferencijama;
 • pruža podršku obrazovanju mladih ljudi izuzetnog talenta.

Za više informacija posetite sajt Matematičkog instituta SANU: http://www.mi.sanu.ac.rs/ 

Java

Nastavni plan i program upoznaje polaznike sa osnovnim, srednjim i naprednim konceptima programiranja, uključujući:

 • Elemente teorije algoritama
 • Intuitivnu definiciju algoritma
 • Osobine algoritma
 • Osnovni elementi Java programskog jezika
 • Instalacija okruženja i neophodnih paketa
 • Azbuka jezika
 • Identifikatori i rezervisane reči
 • Konstante
 • Promenljive
 • Operatori
 • Komentari
 • Struktura programa
 • Tipovi podataka
 • Ulaz i izlaz podataka
 • Sekvenca naredbi i blok
 • Globalne i lokalne promenljive
 • Naredbe grananja
 • Programske petlje
 • Metode-funkcije
 • Nizovi
 • Matrice
 • Stringovi
 • Kolekcije
 • Obrada izuzetaka
 • Pravilno korišćenje Oracle onlajn Java dokumentacije
 • Otklanjanje grešaka u Java programima pomoću okruženja
 • Uvod u klase
 • Klase, objekti, metodi, nizovi i liste
 • Objektno orijentisano programiranje i dizajn koji koristi nasleđivanje, polimorfizam i apstrakciju
 • Tehnike objektno orijentisanog programiranja
 • Dizajn paterni
 • Uvod u baze podataka
 • Korišćenje relacionih baza podataka pomoću JDBC drajvera SQL-a i MySql-a
 • Kreiranje aplikacije za rad sa bazom podataka
 • Osnove višenitnog i konkurentnog programiranja

Ishodi:

 • Razvoj Java aplikacija
 • Primena principa Objektno orijentisanog dizajna
 • Dizajniranje hijerarhije nasledjivanja
 • Ugrađivanje JDBC-a za povezivanje i interakciju sa relacionom bazom podataka
 • Korišćenje kolekcija za organizovanje podataka
 • Korišćenje principa višenitnog programiranja

Napredak kandidata redovno će se ocenjivati kroz testove, projektne zadatke, interakciju sa asistentima u nastavi i instruktorima.

Kandidati će biti ocenjivani na sledeći način:

 • Projektni zadaci (učešće u diskusiji, domaćim zadacima i sl.) – 80%
 • Završni ispit – 20%.

Informacije

05.06.2023.

Svečanom dodelom sertifikata polaznicima koji su završili ceo program obuke, koja je organizovana u petak 02. juna 2023. godine u sedištu Matematičkog instituta SANU u Nišu, uspešno je realizovan projekat pod nazivom Nove veštine za nove industrije – Nacionalni program prekvalifikacija za IT. Projekat je realizovan od strane Matematičkog instituta SANU pod pokroviteljstvom Kancelarije Vlade Republike Srbije, Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu i Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).
Uspešnim završetkom ovog projekta, tržište rada je postalo bogatije za 20 Java programera.
 

18.04.2023.

Obaveštavamo sve kandidate koji su uspešno završili drugu fazu obuke da danas, u utorak 18.04.2023. godine u 17:30 časova, počinje treća faza obuke.
 

21.03.2023.

Obaveštavamo sve kandidate koji su uspešno završili prvu fazu obuke da danas, u utorak 21.03.2023. godine u 17:30 časova, počinje druga faza obuke.

20.03.2023.

Konačni rezultati završnog testa znanja kandidata nalaze se na sledećoj stranici:

27.02.2023.

Konačni rezultati šestog testa znanja kandidata nalaze se na sledećoj stranici:

30.01.2023.

Konačni rezultati petog testa znanja kandidata nalaze se na sledećoj stranici:

27.12.2022.

Konačni rezultati četvrtog testa znanja kandidata nalaze se na sledećoj stranici:

30.11.2022.

Konačni rezultati trećeg testa znanja kandidata nalaze se na sledećoj stranici:

7.11.2022.

Konačni rezultati drugog testa znanja kandidata nalaze se na sledećoj stranici:

27.10.2022.

Konačni rezultati prvog testa znanja kandidata nalaze se na sledećoj stranici:

14.09.2022.

Obuka na programu IT prekvalifikacije koji sprovodi Matematički institut SANU počinje u četvrtak 15.09.2022. godine.

30.08.2022.

Konačna rang lista kandidata testiranih u sredu 24.08.2022. godine nalazi se na sledećoj stranici:

26.08.2022.

Rezultati testiranja kandidata koje je održano u sredu 24.08.2022. godine nalazi se na sledećoj stranici:

Prigovor na ostvarene rezultate testiranja kandidati mogu dostaviti do ponedeljka 29.08.2022.godine do 15:00 časova, na mejl adresu: itprekvalifikacije@mi.sanu.ac.rs

Konačna rang lista kandidata biće objavljena u utorak 30.08.2022. godine do 15:00 časova.

22.08.2022.

Raspored testiranja kandidata koje će biti održano u sredu 24.08.2022. godine nalazi se na sledećoj stranici:

15.08.2022.

Testiranje kandidata koji su izrazili želju da obuku pohađaju na Matematičkom institutu SANU biće obavljeno u sredu 24.08.2022. godine u terminima od 18:00 do 20:00 časova.

Svi kandidati su dužni da pošalju svoje ime, prezime i ID broj na mejl itprekvalifikacije@mi.sanu.ac.rs  najkasnije do petka 19.08.2022. godine do 15:00 časova. Sve prijave koje stignu nakon tog termina neće biti razmatrane.

Konačan spisak kandidata koji će biti testirani biće objavljen u ponedeljak 22.08.2022. godine.

Testiranje kandidata biće organizovano onlajn. Detaljne informacije o načinu testiranja i tehničkim zahtevima, kandidati će dobiti u ponedeljak 22.08.2022. godine  nakon objavljivanja konačnog spiska kandidata za testiranje.

25.07.2022.

Proces selekcije kandidata obuhvata onlajn test logičkog rezonovanja i kompjuterske pismenosti nakon čega će biti izabrano 60 najboljih kandidata.

Testiranje kandidata biće izvršeno tokom avgusta preko platforme MISANU, dok će obuka krenuti početkom septembra.

Svi važni datumi u vezi sa testiranjem i početkom obuke će blagovremeno biti postavljeni na sajt u odeljku Informacije.

Kontakt